Эксклюзивные латвийские монеты небольшого тиража

Страна:
Год
-
Вес (г.)
-
Диаметр (мм.)
-
Цена (Долларов США)
-
Металл:
Фильтрымонет: 226
Страна:
Валюта:
Год:
-
Вес (г.)
-
Диаметр (мм.)
-
Цена (Долларов США)
-
Металл:
Сортировка
Найдено 226 монет
Latvia 75 Euro Gold Brooches The Bubble Fibula 2018 #LATVIJA #BURBUĻSAKTA #17_18GS 75 EURO #2018 coin obverse
Latvia 75 Euro Gold Brooches The Bubble Fibula 2018  coin reverse

Страна: Латвия

Номинал: 75 Евро

Металл:Золото (Драгоценные камни вставлены)

Год: 2018

Latvia 5 Euro (The Key) LATVIJA coin obverse
Latvia 5 Euro (The Key) 5 EURO 2021 coin reverse

Страна: Латвия

Номинал: 5 Евро

Металл:Золото

Год: 2021

Latvia Lats Coin of Digits 2007 Proof KM# 84 2007 1 LATS coin obverse
Latvia Lats Coin of Digits 2007 Proof KM# 84 MM VII LATVIJAS REPUBLIKA coin reverse

Страна: Латвия

Номинал: 1 Лат (100 сантиму)

Металл:Серебро

Год: 2007

Цена:$550

Latvia 5 Euro Curonian Kings 2018 Proof 2018 5 EURO coin obverse
Latvia 5 Euro Curonian Kings 2018 Proof KALĒJI ZIEMEĻI VIESALGI ŅONIŅI PLIĶI DRAGŪNI SAUSGAĻI KURŠU ĶONIŅI coin reverse

Страна: Латвия

Номинал: 5 Евро

Металл:Серебро

Год: 2018

Latvia 5 Euro Cat's Mill 2019 Proof, Struck KĀRLIS SKALBE "KAĶĪŠA DZIRNAVAS" 5 EURO coin obverse
Latvia 5 Euro Cat's Mill 2019 Proof, Struck ĶĒNIŅ, ES NEPIEMINU ĻAUNU 2019 coin reverse

Страна: Латвия

Номинал: 5 Евро

Металл:Серебро

Год: 2019

Latvia Lats Riga Technical University 2012 Proof KM# 131 LATVIJAS REPUBLIKA 1 LATS coin obverse
Latvia Lats Riga Technical University 2012 Proof KM# 131 RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 2012 coin reverse

Страна: Латвия

Номинал: 1 Лат (100 сантиму)

Металл:Серебро

Год: 2012

Цена:$165

Latvia 5 Euro Gotthard Stender 2014 Proof KM# 162 2014 LATVIJA coin obverse
Latvia 5 Euro Gotthard Stender 2014 Proof KM# 162 5 EURO VECAIS STENDERS G. F. STENDER. LATWIS coin reverse

Страна: Латвия

Номинал: 5 Евро

Металл:Серебро

Год: 2014

Цена:$65

Latvia 5 Euro National Entrepreneur 2016 Proof KM# 182 2016 LATVIJA coin obverse
Latvia 5 Euro National Entrepreneur 2016 Proof KM# 182 5 EURO NACIONĀLAIS UZŅĒMĒJS coin reverse

Страна: Латвия

Номинал: 5 Евро

Металл:Серебро

Год: 2016

Цена:$275

Latvia 5 Euro (The First session of LPNC) KM# 186 LAI DSIWO BRIHWA APWEENOTA LATVIJA! WALKA 1917 5 EURO 2017 coin obverse
Latvia 5 Euro (The First session of LPNC) KM# 186 LATWEESCHU PAGAIDU NAZIONALĀS LATWEESCHI! LEELAIS ATLAISCHANAS WAHRDS IR ATSKANEJIS: PASCHNOTEIKSCHANĀS TAUTĀM! NEGAIDAT WAIRS ZITAS ATLAISCHANAS! ŅEMAT SEW PASCHI, KO WEHSTURE JUMS DOD, UN ESAT GATAWI NOTIHRIT SAWAS DURWIS NO SWESCHEEM APSPEEDEEJEEM! ŅEMAT SEW PASCHI SCHO SEMI, KURU MUHSU TEHWI IR PIRKUSCHI AR SAWEEM ASINS SWEEDREEM, UN ZEĻAT TUR LABAKU UN TAISNIGAKU WALSTI NEKĀ TA, KURA TAGAD EET BOJAA. PADOMES SESIJAI - 100 coin reverse

Страна: Латвия

Номинал: 5 Евро

Металл:Серебро

Год: 2017

Цена:$95

Latvia 5 Euro Latgale Congress 2017 Proof KM# 189 5 EURO LAI DZEIVOI APVIENOTA LATVIJA 1917-2017 coin obverse
Latvia 5 Euro Latgale Congress 2017 Proof KM# 189 LATGOLA coin reverse

Страна: Латвия

Номинал: 5 Евро

Металл:Серебро

Год: 2017

Цена:$85