Exclusive low mintage Latvian coins

Country:
Year
-
Weight (g.)
-
Diameter (mm.)
-
Price (US Dollars)
-
Metal:
Filtersresults: 226
Country:
Currency:
Year:
-
Weight (g.)
-
Diameter (mm.)
-
Price (US Dollars)
-
Metal:
Sorting
Found 226 coins
Latvia 75 Euro Gold Brooches The Bubble Fibula 2018 #LATVIJA #BURBUĻSAKTA #17_18GS 75 EURO #2018 coin obverse
Latvia 75 Euro Gold Brooches The Bubble Fibula 2018  coin reverse

Country: Latvia

Denomination: 75 Euro

Metal:Gold (Gems Inserted)

Year: 2018

Latvia 5 Euro (The Key) LATVIJA coin obverse
Latvia 5 Euro (The Key) 5 EURO 2021 coin reverse

Country: Latvia

Denomination: 5 Euro

Metal:Gold

Year: 2021

Latvia Lats Coin of Digits 2007 Proof KM# 84 2007 1 LATS coin obverse
Latvia Lats Coin of Digits 2007 Proof KM# 84 MM VII LATVIJAS REPUBLIKA coin reverse

Country: Latvia

Denomination: 1 Lats (100 Santimu)

Metal:Silver

Year: 2007

Value:$550

Latvia 5 Euro Curonian Kings 2018 Proof 2018 5 EURO coin obverse
Latvia 5 Euro Curonian Kings 2018 Proof KALĒJI ZIEMEĻI VIESALGI ŅONIŅI PLIĶI DRAGŪNI SAUSGAĻI KURŠU ĶONIŅI coin reverse

Country: Latvia

Denomination: 5 Euro

Metal:Silver

Year: 2018

Latvia 5 Euro Cat's Mill 2019 Proof, Struck KĀRLIS SKALBE "KAĶĪŠA DZIRNAVAS" 5 EURO coin obverse
Latvia 5 Euro Cat's Mill 2019 Proof, Struck ĶĒNIŅ, ES NEPIEMINU ĻAUNU 2019 coin reverse

Country: Latvia

Denomination: 5 Euro

Metal:Silver

Year: 2019

Latvia Lats Riga Technical University 2012 Proof KM# 131 LATVIJAS REPUBLIKA 1 LATS coin obverse
Latvia Lats Riga Technical University 2012 Proof KM# 131 RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 2012 coin reverse

Country: Latvia

Denomination: 1 Lats (100 Santimu)

Metal:Silver

Year: 2012

Value:$165

Latvia 5 Euro Gotthard Stender 2014 Proof KM# 162 2014 LATVIJA coin obverse
Latvia 5 Euro Gotthard Stender 2014 Proof KM# 162 5 EURO VECAIS STENDERS G. F. STENDER. LATWIS coin reverse

Country: Latvia

Denomination: 5 Euro

Metal:Silver

Year: 2014

Value:$65

Latvia 5 Euro National Entrepreneur 2016 Proof KM# 182 2016 LATVIJA coin obverse
Latvia 5 Euro National Entrepreneur 2016 Proof KM# 182 5 EURO NACIONĀLAIS UZŅĒMĒJS coin reverse

Country: Latvia

Denomination: 5 Euro

Metal:Silver

Year: 2016

Value:$275

Latvia 5 Euro (The First session of LPNC) KM# 186 LAI DSIWO BRIHWA APWEENOTA LATVIJA! WALKA 1917 5 EURO 2017 coin obverse
Latvia 5 Euro (The First session of LPNC) KM# 186 LATWEESCHU PAGAIDU NAZIONALĀS LATWEESCHI! LEELAIS ATLAISCHANAS WAHRDS IR ATSKANEJIS: PASCHNOTEIKSCHANĀS TAUTĀM! NEGAIDAT WAIRS ZITAS ATLAISCHANAS! ŅEMAT SEW PASCHI, KO WEHSTURE JUMS DOD, UN ESAT GATAWI NOTIHRIT SAWAS DURWIS NO SWESCHEEM APSPEEDEEJEEM! ŅEMAT SEW PASCHI SCHO SEMI, KURU MUHSU TEHWI IR PIRKUSCHI AR SAWEEM ASINS SWEEDREEM, UN ZEĻAT TUR LABAKU UN TAISNIGAKU WALSTI NEKĀ TA, KURA TAGAD EET BOJAA. PADOMES SESIJAI - 100 coin reverse

Country: Latvia

Denomination: 5 Euro

Metal:Silver

Year: 2017

Value:$95

Latvia 5 Euro Latgale Congress 2017 Proof KM# 189 5 EURO LAI DZEIVOI APVIENOTA LATVIJA 1917-2017 coin obverse
Latvia 5 Euro Latgale Congress 2017 Proof KM# 189 LATGOLA coin reverse

Country: Latvia

Denomination: 5 Euro

Metal:Silver

Year: 2017

Value:$85

Belgium 2 Francs 1849 KM# 10 Decimal Coinage LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES L WIENER coin obverse
Belgium 2 Francs 1849 KM# 10 Decimal Coinage L'UNION FAIT LA FORCE 2 F 1849 coin reverse
Silver 2 Francs Decimal Coinage 1848 - 1865 KM# 10
Country: Belgium
Year: 1848 - 1865
Value: $400 - $12K
Belgium 5 Francs (Leopold I) KM# 3.1 LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES BRAEMT F coin obverse
Belgium 5 Francs (Leopold I) KM# 3.1 5 FRANCS 1838 coin reverse
Silver 5 Francs "Leopold I" 1832 - 1844 KM# 3.1
Country: Belgium
Year: 1832 - 1844
Value: $15 - $12K
Belgium 2 Francs KM# 9.1 Decimal Coinage LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES BRAEMT F. coin obverse
Belgium 2 Francs KM# 9.1 Decimal Coinage 2 FRANCS 1840 coin reverse
Silver 2 Francs Decimal Coinage 1834 - 1844 KM# 9.1
Country: Belgium
Year: 1834 - 1844
Value: $100 - $10K
Belgium 1 Franc 1881 KM# 28.1 Decimal Coinage LEOPOLD II ROI DES BELGES L WIENER coin obverse
Belgium 1 Franc 1881 KM# 28.1 Decimal Coinage L'UNION FAIT LA FORCE 1 F 18 81 coin reverse
Silver 1 Franc Decimal Coinage 1866 - 1886 KM# 28.1
Country: Belgium
Year: 1866 - 1886
Value: $4 - $9K
Belgium 2 Francs (Leopold I) KM# 9.2 LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES BRAEMT F. coin obverse
Belgium 2 Francs (Leopold I) KM# 9.2 2 FRANCS 1840 coin reverse
Silver 2 Francs "Leopold I" 1834 - 1844 KM# 9.2
Country: Belgium
Year: 1834 - 1844
Value: $75 - $9K
Belgium 2 1/2 Francs 1849 KM# 12 Decimal Coinage LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES L WIENER coin obverse
Belgium 2 1/2 Francs 1849 KM# 12 Decimal Coinage L'UNION FAIT LA FORCE 2 1/2 F. 1849 coin reverse
Silver 2 1/2 Francs Decimal Coinage 1848 - 1865 KM# 12
Country: Belgium
Year: 1848 - 1865
Value: $30 - $8K